ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO

KRS: 0000010904
NIP: 959-13-35-279
REGON: 291066980
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Kielce
Nr rach: 46-1050-1416-1000-0022-1859-0350 

Siedziba: ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce

e-mail: ssdprzemyslowego@gmail.com

www.korzenie.gimnazjum.com.pl
www.dymarki.com
www.facebook.com/Dymarki

Pobierz: Statut ŚSDP

Pobierz: Sprawozdanie z działalności w roku 2021 

Działania ŚSDP ukierunkowane są od chwili powstania tj. od 20 kwietnia 1999 roku na popularyzację i rozszerzanie wiedzy o kulturalnych i przemysłowych "korzeniach" naszego regionu. Pragniemy uzmysłowić mieszkańcom i zwiedzającym go turystom, że jednym z podstawowych dóbr naszego województwa jest spuścizna przeszłości, a zwłaszcza tradycje przemysłowe. Pod tym względem żaden inny region w Polsce nie może się równać z ziemią świętokrzyską. Pozostałości neolitycznych kopalń krzemienia i okręgu produkującego żelazo w okresie rzymskim nie posiadają odpowiedników, nawet w skali europejskiej. Promocja dorobku minionych pokoleń jako dobra naukowego, kulturalnego i turystycznego ma służyć kształtowaniu pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz i umacniać lokalne społeczności w ich dążeniach do ugruntowania własnej tożsamości, opartej na bogatych tradycjach. Dlatego też jednym z naszych zadań jest podkreślanie tych aspektów dziedzictwa przeszłości, które wskazują na ponadregionalne – ogólnoeuropejskie znaczenie zjawisk i procesów zachodzących w naszym regionie od starożytności po czasy nowożytne.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego posiada status organizacji pożytku publicznego i z wdzięcznością przyjmie na potrzeby działalności statutowej kwoty przekazane przez Państwa w ramach odpisu
1 % podatku od osób fizycznych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy wsparli dotychczasowe edycje „Żelaznych Korzeni”.

Przypominamy, że VII edycję „Żelaznych Korzeni” w roku 2008 sponsorowały Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. i Odlewnie Polskie S.A. 

"Żelazne Korzenie" wpisały się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych regionu świętokrzyskiego. Są one niepowtarzalną atrakcją turystyczną. Ich bogata oferta edukacyjna przyciąga tysiące odbiorców, zarówno grup szkolnych, jak i indywidualnych turystów z całego kraju, uzyskując przychylne oceny. Jesteśmy przekonani, iż "Żelazne Korzenie" mają ogromną szansę stać się w niedługim czasie kolejną wizytówką naszego regionu w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, iż zachcecie Państwo wspomóc nas w tych dążeniach. Pomoc ze strony instytucji i firm, które zechcą wesprzeć "Żelazne Korzenie" pozwoli nam na znaczne uatrakcyjnienie programu imprezy.

Należy również wyrazić wdzięczność w stosunku do wolontariuszy, którzy wspierają nasze akcje. Często bez ich bezinteresownej pomocy i pracy na rzecz „Żelaznych Korzeni” regionu nasze działania nie byłyby możliwe do realizacji.

Dalej zamieszczono krótką charakterystykę działalności Stowarzyszenia od roku 1999.