Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego wybrany w czasie Walnego Zgromadzenia ŚSDP w dniu 5 kwietnia 2013 roku w Kielcach:

 

  • PREZES ZARZĄDU: dr Andrzej Przychodni (gł. spec ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach)
  • WICEPREZES ZARZĄDU: mgr Adrian Wrona (doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • SEKRETARZ ZARZĄDU: mgr Kinga Ryba (pracownia KR-ARCHEO, Czchów)
  • GŁÓWNY KSIĘGOWY: Jadwiga Teresa Glita (pracownik ŚSDP)

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU: dr Szymon Orzechowski (wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Członkowie KOMISJI REWIZYJNEJ ŚSDP:

  • dr Andrzej Rembalski (Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach)
  • mgr Urszula Jedynak (pracownia LABRYS, Sudół)
  • mgr Kamil Kaptur (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Na Walnym Zgromadzeniu zaaprobowano zmiany w statucie ŚSDP oraz powołano PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ - dr hab. prof. Mirosława Karbowniczka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), który określi osobowy skład rady w ciągu roku 2014.

 

Członkowie ŚSDP.

Celem zgłoszenia chęci członkostwa w stowarzyszeniu należy wypełnić deklarację i przesłać ją pocztą na adres zarządu. Składka członkowska 50 zł. rocznie.

Zarząd ŚSDP zaprasza do prac w stowarzyszeniu wszystkich, którym bliska jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego i podejmowane przez nas działania.

 

Ze względu na ochronę danych osobowych zrezygnowano z publikacji listy członków ŚSDP na stronie.