Badania archeologiczne

Jednym z działań ŚSDP jest również organizacja i obsługa finansowo-prawna badań archeologicznych na terenie regionu świętokrzyskiego. Część z realizowanych badań posiada związek z działalnością popularyzatorską stowarzyszenia, tzn. ich wstępne wyniki są prezentowane w formie rekonstrukcji w ramach projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”.

W roku 2001 ŚSDP realizowało badania na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stanowiskach:

  • cmentarzysko kultury przeworskiej w Brzegach, gm Sobków (stan. 2)
  • osada kultury łużyckiej i trzcinieckiej w Bałkowie, gm. Radków (stan. 5)
  • cmentarzysko kultury przeworskiej w Korytnicy, gmina Sobków (stan. 1)

 

Ponadto w 2002 r. na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzone były badania ratownicze poprzedzające budowę Zbiornika Wodnego „Wióry” na wielokulturowych stanowiskach archeologicznych w Pokrzywnicy i Bukówce-Zapniowie, gmina Pawłów.

W roku 2002 ŚSDP prowadziło na zlecenie Urzędu Gminy w Sobkowie badania ratownicze na stan. 1 w Korytnicy w związku z budową wodociągu wiejskiego. Równolegle prowadzono prace na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące również cmentarzyska kultury przeworskiej w Korytnicy poza terenem ww. inwestycji oraz na stanowisku w Bałkowie, gmina Radków.

W roku 2003 ŚSDP wspierało również badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku w Książnicach, gm. Pacanów, dzięki pozyskaniu dofinansowania tych prac ze strony Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. W tym roku kontynuowane były również badania ratownicze w Korytnicy dzięki zleceniu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W roku 2004 Zarząd Powiatu Buskiego ponownie wsparł realizację badań w Książnicach, co umożliwiło zaangażowanie ŚSDP w organizację ekspedycji badawczej.

W roku 2006 ŚSDP wykonało zadanie pn. „Ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach zagrożonych oraz inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), woj. świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 4 „ochrona zabytków archeologicznych”. Badaniami ratowniczymi o łącznej powierzchni eksploracji ponad 16, 5 ara objęto wówczas 6 stanowisk archeologicznych oraz wykonano ewidencję stanowisk na 13 obszarach/ prostokątach AZP o łącznej powierzchni ponad 450 km2 na terenie województwa świętokrzyskiego.

W roku 2008 ŚSDP wspierało organizację badań archeologicznych w Pełczyskach, gmina Złota realizowanych przez „Ekspedycję Celtycką” Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego dzięki środkom przekazanym przez sponsorów: