Sesje i konferencje naukowe

  • Udział w sesji naukowej związanej z imprezą "Kuźnice Koneckie 2000" organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Końskich. Przedstawienie referatów poświęconych historii zagłębia przemysłowego w Powiecie Koneckim oraz ocenie funkcjonowania staropolskich kuźnic przez współczesnych technologów obróbki kowalskiej. Referaty wygłosili ze strony ŚSDP: prof. dr hab. Zenon Guldon (Akademia Świętokrzyska w Kielcach), dr hab. Mirosław Karbowniczek, dr Ireneusz Suliga (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), mgr Radosław Wojewódzki (Urząd Miasta Kielce).
  • Październik 2000- organizacja ogólnopolskiej archeologicznej konferencji naukowej: "Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich" w Wólce Milanowskiej k. Nowej Słupi. Uczestnikami konferencji byli badacze tej problematyki z licznych ośrodków naukowych, akademickich i konserwatorskich: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Lubelskiego, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Wielkopolskiego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Trzebini, Wydziału Archeologicznego WO SOZ w Kielcach.
  • Organizacja sesji poświęconej 185-leciu Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach i obchodów rocznicy (24.10.2001) 

  • Współpraca przy realizacji ogólnopolskiej konferencji „50-lecie interdyscyplinarnych badań nad hutnictwem świętokrzyskim” w roku 2005, organizowanej przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe.Współpraca przy redakcji publikacji wystąpień w ramach wydawnictwa pokonferencyjnego.
  • Udział reprezentantów stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” w Czyżowie Szlacheckim 18.01.2008 roku. Reprezentanci ŚSDP (Andrzej Matoga, Szymon Orzechowski, Andrzej Przychodni, Daniel Czernek, Kinga Ryba, Dariusz Greń i Tomasz Zwierzchowski) przygotowali dwa wykłady w cyklu „Nasz regionalny produkt turystyczny”. Efektem konferencji była publikacja książkowa „Archeoturystyka, nowoczesny produkt turystyczny” wydana w Sandomierzu pod redakcją Tomisława Giergiela w roku 2008.