Prezentacje popularnonaukowe c.d.

  • Organizacja „Spotkań z archeologią - Piotrówka 2009- życie codzienne we wczesnośredniowiecznym Radomiu” w dniach 6-7 czerwca 2009 na grodzisku Piotrówka w Radomiu pod patronatem Ambasadora Republiki Węgierskiej i Prezydenta Miasta Radomia Zadanie posiadało charakter autorskiego projektu powstałego wg scenariusza przygotowanego przez Michała Majchera – członka ŚSDP we współpracy z osobami przygotowującymi rekonstrukcje poszczególnych warsztatów i stanowisk.
  • Udział w warsztatach rzemieślniczych „Hantverkslagret/ Camp of crafts”  organizowanych w Örnafalla w Skanii (południowa Szwecja) w dniach 29.06. – 05.07.2009 r. Stanowisko garncarskie, obróbka poroża i kości, stanowisko powroźniczo-pasamonierskie i tkackie oraz obróbka bursztynu.
  • Prezentacje elementów (pokaz dymarski, garncarski, kowalski i brązowniczy) projektu „Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” w ramach imprezy „Łódzka Wioska Historyczna” w dniach 25-26.07.2009 r. w Łodzi.
  • Udział 38 wykonawców – członków ŚSDP i organizacji współpracujących w projekcie „Wyprawa po bursztyn” realizowanym przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Urząd Miasta Kalisza 12-13 czerwca 2010 roku w formie pokazów upamiętniających „1850-lecie Kalisza”.
  • Przygotowanie i prezentacja rekonstrukcji warsztatu garncarskiego i gospodarstwa domowego z okresu wpływów rzymskich w czasie warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w dniu 02.07.2010 r.
  • Przygotowanie wespół z Fundacją Terra Operta, Stowarzyszeniem Celtica oraz Stowarzyszeniem Pro Antica elementów projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”, jako składników „nocy muzeów”, realizowanych 14.05.2011 oraz 18.05.2013 w siedzibie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Współpraca z Oddziałem Śląskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Muzeum Górnośląskim.
  • Prezentacja elementów projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” (pokazy garncarski i dymarski) 25.06.2011r. w ramach Dni Radomia na terenie MOSiR Borki (Zalew Borki) w Radomiu ul. Krasickiego 78.