Wyróżnienia

Nasza działalność spotyka się z wieloma pozytywnymi recenzjami. Nie jesteśmy w stanie przytoczyć liczby publikacji prasowych, zwłaszcza tych, które dotyczą działań stowarzyszenia w ramach „Żelaznych Korzeni” i Dymarek”. Podobnie sporym problemem byłoby odnotowanie wszystkich sympatycznych komentarzy i gestów ze strony odbiorców i uczestników wycieczek, imprez czy też sesji. Jest to jednak okazja, aby za te wyróżnienia - najważniejsze dla zarządu i członków ŚSDP podziękować. Liczymy, że nadal będziemy w stanie sprostać wymaganiom społecznym w zakresie propagowania wiedzy o spuściźnie regionalnej. 

Dlatego dziękując tym wszystkim, którzy zaaprobowali formy naszej działalności, traktujemy wyróżnienia, jako zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz regionalnego i ogólnoeuropejskiego dziedzictwa.

Poniżej zamieszczamy wybór publicznych wyróżnień, które stowarzyszenie uzyskało od roku 1999.

 

wyroznienia.pdf