Zajęcia o charakterze edukacyjnym z młodzieżą szkolną i akademicką

  • Realizowany corocznie cykl wycieczek edukacyjnych dla dzieci szkolnych spędzających ferie zimowe i wakacje letnie w miejscu zamieszkania. Od 1999 roku prowadzimy zajęcia edukacyjne na terenie starożytnej kopalni krzemienia pasiastego i rekonstrukcji wioski neolitycznej w Krzemionkach k. Ostrowca Św., na "Piecowisku" w Nowej Słupi oraz na terenie ARCHEOPARKU w Starachowicach. Młodzież może zapoznać się z realiami życia w pradziejach poprzez naukę podstawowych czynności wykonywanych przez neolitycznych górników krzemienia oraz hutników wytapiających żelazo w Górach Świętokrzyskich w okresie rzymskim. Zadanie realizowane we współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem i są stale dotowane przez Urząd Miasta Kielce.
  • Projekt i realizacja imprezy plenerowej "Żelazne Korzenie" (pierwsza edycja 14-19. 05. 2002, druga edycja - 13-17. 05. 2003 na "Piecowisku" w Nowej Słupi) od 2004 roku (18-22 maja) odbywającej się na terenie ARCHEOPARKU w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, ukierunkowane na młodzież szkolną. Prezentacje życia codziennego i rzemiosł w okresie rzymskim ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. W warsztatach wzięło dotąd udział ponad 12000 uczniów, w znacznej części spoza naszego regionu (woj. małopolskie, podkarpackie, łódzkie, mazowieckie). W realizację „Żelaznych Korzeni” corocznie zaangażowanych jest ok. 70 wykonawców oraz pracownicy muzeum.
  • Organizacja cyklu wykładów dla mieszkańców Kielc, poświęconych bogatym tradycjom przemysłowym naszego regionu. Zadanie dotowane z budżetu Urzędu Miasta Kielce i realizowane we współpracy z Akademią Świętokrzyską im. J. Kochanowskiego. Wykłady prowadzono w roku 2000 i wygłosili je: prof. dr hab. Z. Wójcik (Muzeum Ziemi PAN w Warszawie), prof. dr hab. K. Bielenin (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), prof. dr hab. T. Karwan (AGH w Krakowie), dr J. Bąbel (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.), dr S. Orzechowski (Wydział Archeologiczny WO SOZ w Kielcach) i dr I. Suliga (AGH w Krakowie).