Pokazy plenerowe o charakterze popularnonaukowym

Prezentacje popularnonaukowe opierają się na autorskich projektach członków ŚSDP ale także na współpracy z przedstawicielami licznych instytucji, grup, fundacji, stowarzyszeń i firm prywatnych – mn.in. - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenia CELTICA, Fundacji Promocji Kultury Antycznej TERRA OPERTA, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Stowarzyszenia HARJIS z Łodzi, Legio XXI Rapax, Stowarzyszenia PRO ANTICA, stowarzyszenia HELLAS ET ROMA, Muzeum Miejskiego Wrocławia Oddział Muzeum Archeologiczne, Ekomuzeum Dymarka w Tarchalicach, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG-VINETA z Wolina, „Osady Krywickiej” z Brasławia na Białorusi, Stowarzyszenia TERRA FERRATA z Rzeszowa, Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Pracowni „Bisis” z Sulejówka, PHU „Lepiglina” z Glinek Mokrych, Pracowni Artystycznej Eryk Popkiewicz, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica, Muzeum w Heltborg, Oddział w Thisted – Dania; Vocis Imago Romae – Parma – Włochy; grupy Chasuari – Niemcy; grupy Kwerer – Niemcy; Muzeum Opfermoor w Oberdorla – Niemcy, Legio V Macedonica - Rosja.

Działania te obejmowały dotychczas:

 

 • Stałe uczestnictwo w imprezie "Wytopki Ołowiu" organizowanej przez Muzeum Wsi Kieleckiej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Członkowie Rady Naukowej ŚSDP: prof. dr hab. T. Karwan i dr I. Suliga prowadzą nadzór nad wytopem ołowiu wg metody opracowanej przez śp. prof. dr hab. W. Różańskiego, będącej rekonstrukcją "polskiej metody wytopu ołowiu" wg G. Agricoli.
 • W roku 2000 ŚSDP brało udział w Majówce Archeologicznej w Chodliku organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Lublinie. Przeprowadzenie pokazów uzyskiwania żelaza w piecach dymarskich typu świętokrzyskiego. Zadanie posiadało charakter promocyjny dla "Dymarek Świętokrzyskich 2000".
 • "Dymarki Świętokrzyskie"- edycja XXXIII (1999r.) - projekt i realizacja pierwszego rozszerzonego pokazu archeologii doświadczalnej na "Piecowisku" w Nowej Słupi.
 • "Dymarki Świętokrzyskie"- edycja XXXIV (2000r.), XXXV (2001r.), XXXVI (2002r.), XXXVII (2003r.) i XXXVIII (14-15.08.2004 r.) i kolejne. Przygotowanie pokazu rekonstrukcji pracy starożytnego piecowiska hutniczego (odtworzenie całego warsztatu produkcyjnego z okresu rzymskiego), warsztatów dawnych rzemiosł i życia codziennego w Barbaricum w okresie rzymskim na terenie "Piecowiska" w Nowej Słupi (program "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery"). Projekt i częściowa realizacja infrastruktury "Piecowiska" dla potrzeb rozszerzonego pokazu. Organizacja kiermaszu twórców ludowych regionu świętokrzyskiego i występów zespołów prezentujących muzykę etniczną o tradycjach celtyckich (Midnight Court, Kwartet Jorgi, Carrantuohill, Open Folk, Samhein, Scaur, zespół taneczny Comhlan, Chudoba, Stara Lipa, Orkiestra Św. Mikołaja). Przeprowadzenie akcji promocyjnych imprezy - płyta multimedialna w roku 2002, okolicznościowe ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia, kontakty z mediami, Internet - projekt i nadzór witryny www.dymarki.pl (do 2003 roku). Od roku 2003 organizatorem „Dymarek” jest Gmina Nowa Słupia (Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach). W 2003 roku ŚSDP odstąpiło od współorganizacji imprezy i realizuje wyłącznie program prezentacji archeologicznych na "Piecowisku".
 • W latach 1999-2001 udział w obchodach "Dni Kielc" i "Jarmarku u Starzecha". Prowadzenie pokazów uzyskiwania żelaza w piecach typu kotlinkowego. Wykonanie projektu i realizacja skansenu osady dymarskiej na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

"Stara osada dymarska" na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Fot. Archiwum ŚSDP. 2001 r.

 • Od 2005 roku udział w „Weekendzie Rzymskim” na terenie obecnie nieistniejącej rekonstrukcji grodu średniowiecznego we Wrocławiu – Partynicach – pokazy garncarski, kowalski i dymarski. Impreza organizowana przez Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego „Millenium”
 • W październiku roku 2007 udział w „Międzynarodowym Święcie Bursztynu” w Wieluniu – prezentacje: dymarska i garncarska oraz kowalska i brązownicza. Impreza była organizowana przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
 • Udział w „Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik i Radia BIS” w czerwcu roku 2008 na terenie Podzamcza w Warszawie – pokaz dymarski, garncarski, brązowniczy i kowalski.
 • Udział w „Łódzkiej Wiosce Historycznej” organizowanej na terenie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi w lipcu 2008.
 • Udział w „Dymarkach Tarchalickich 2008” organizowanych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” – pokazy garncarski, kowalski, złotniczy i dymarski.

 

Rozbicie pieca dymarskiego na terenie "grodu średniowiecznego" we Wrocławiu-Partynicach w roku 2005.

 • Udział w paradzie i obchodach rocznicy ustanowienia Rzymu -  „Natale di Roma” w kwietniu 2009  i 2010 roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Promocja regionu świętokrzyskiego i projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” realizowanego w czasie „Dymarek Świętokrzyskich” i „Żelaznych Korzeni” za granicą, w ramach obchodów założenia Wiecznego Miasta w kwietniu 753 roku przed Chr.
 • „Varusschlacht 2009” - udział w obchodach 2000-lecia klęski Warusa w Lesie Teutoburskim. (Kalkriese, kr. Osnabrück) w dniach 11-14.06.2009r. Promocja projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” realizowanego w czasie „Dymarek Świętokrzyskich” i „Żelaznych Korzeni” za granicą, w ramach obchodów wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla Europy, które miało miejsce w 9 r. po Chr.