Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova...
(łac.) To, co dziś jest stare, kiedyś było nowe.

Konfrontacja współczesności z odległą przeszłością odkrywaną przez archeologów, historyków i metalurgów jest doskonałą okazją do autorefleksji. Rozwój współczesnych technologii wg Mircei Eliadego nastąpił m.in. poprzez odcięcie się od tradycji, mitów i marzeń starożytnych, którzy podejmowali demiurgiczny trud budowy podstaw naszej obecnej wiedzy o świecie, często w oparciu o sferę kultu i obecnie nieczytelne dla nas pojęcia. W ciągu tych kilku dni próbujemy ponownie do tych pojęć dotrzeć i zaobserwować jak wielkie znaczenie posiadały w czasie powstawania podwalin cywilizacji europejskiej. W większości elementy pokazu są zbieżne ze składnikami prezentacji archeologicznych w czasie "Dymarek Świętokrzyskich". Zostały one dobrane w ramach autorskiego programu ŚSDP pn. "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery". Możliwość kontaktu z rekonstrukcjami zabytków wzbogaca prezentację o aspekt konserwatorski, wskazując na konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego, wziąwszy pod uwagę zagrożenia m.in. ze strony tzw. "poszukiwaczy skarbów". Przedstawienie szerokiemu kręgowi odbiorców możliwości rekonstrukcji dokonanych przez profesjonalistów na podstawie rzetelnych badań powinno mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, umacniając postawy przeciwdziałania niszczeniu zabytków oraz ich wydzieraniu z kontekstu na potrzeby prywatnych kolekcji.